Mevzuat

MEVZUAT

İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA SÜRELERİ

İş yeri hekimi çalışma saatleri firmanın tehlike sınıfına ve personel sayısına göre değişiklik göstermektedir.İş yeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları halindeki yönetmeliğe göre işyeri hekimleri, Az tehlikeli iş yerlerinde ise ayda 5 dk/kişi olacak, Tehlikeli iş yerlerinde ayda 10/dk/kişi, Çok tehlikeli iş yerlerinde ayda 15 dk/kişi

İNCELE
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA SÜRELERİ

İş güvenliği uzmanı çalışma saatleri firmanın tehlike sınıfına ve personel sayısına göre değişiklik göstermektedir.İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları halindeki yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanları;Az tehlikeli iş yerlerinde ise ayda 10 dk/kişi olacak, Tehlikeli iş yerlerinde ayda 20/dk/kişi, Çok tehlikeli iş yerlerinde ayda 40 dk/kişi

İNCELE
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA SÜRELERİ

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 18 Aralık 2014 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK'in 7. maddesine göre yapılır.Bu maddeye göre, az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu kalkmıştır ve çok tehlikeli sınıfta süreler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

İNCELE
NACE KODU NEDİR ?

İşkolu kodu; işyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve tarife eki listenin (prim tarife cetveli) sınıf sütununda belirtilen kodları, Tehlike sınıfı; işkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenen 12 tehlike sınıfını,ifade etmektedir.

İNCELE
İŞLETME TEHLİKE SINIFLARI

İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4 lü kodu iş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.

İNCELE

Lütfen
Bekleyiniz

Organize medikal osgb whatsapp hattı

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Diğer Sağlık Personeli, İşe Giriş Sağlık Raporları ve tetkikler hakkında danışmak istediğiniz noktalar varsa lütfen hemen whatsapp üzerinden iletişime geçiniz..

HEMEN ARA