İzmir Organize Medikal Osgb İş Güvenliği Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7 ve 8'inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdürler. İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri 6331 sayılı Kanun ve bu kanun kapsamındaki yönetmelikler ile belirlenmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında çalışma ortamını ve çalışma prosedürünü analiz eder, iş yerlerinde güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili yapılması gereken düzenlemeleri tespit eder, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunurlar.

Buna ek olarak çalışanların; eğitim, çalışma güvenliği ve her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenler, sevk ve idare ederler. İş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan bilinçsizlik neticesinde meydana geldiği göz önüne alınırsa, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin de önemi ortaya çıkacaktır.

Çalışanların çalışma şartlarına uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini almaları iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltarak daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak, aynı zamanda işyerindeki yaşam kalitesini ve iş verimliliğini de büyük ölçüde artıracaktır.

İş Güvenliği Eğitimi hizmetlerimizi özetleyecek olursak;

 • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kurulları
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebepleri ve işyerindeki riskler
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma uyarı işaretleri
 • Kimyasal ,fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
 • Temizlik ve düzen
 • Yangın olayı ve yangından korunma
 • Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri

Lütfen
Bekleyiniz

Organize medikal osgb whatsapp hattı

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Diğer Sağlık Personeli, İşe Giriş Sağlık Raporları ve tetkikler hakkında danışmak istediğiniz noktalar varsa lütfen hemen whatsapp üzerinden iletişime geçiniz..

HEMEN ARA