Risk Analizi Nedir

Risk Analizi; iş kazalarını önlemenin ve bu kazalara karşı tedbir almanın ayrılmaz bir parçasıdır. Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı basımı ile resmi bir kimliğe kavuşan "Risk Analizi" kavramı, İş Sağlığı ve Güvenliğinin de temel taşlarından biridir.

Risk analizinin amacı çalışanları, çalışma ortamından ve yapılan işten kaynaklanabilecek tehlikelere, tehditlere, zaman içerisinde meydana gelebilecek sağlık sorunlarına karşı korumak, olabilecek tehdit ve tehlikeleri önceden hesaplayarak alınacak tedbirleri somutlaştırmaktır.

Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Tehlike ve risk değerlendirme çalışmaları; işyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra ve işyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde, işyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği, yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması, uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde, işyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde, işyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine göre düzenli olarak da yapılabilmektedir.

Risk Analizi ve Değerlendirme hizmetlerimizi özetleyecek olursak;

 • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kurulları
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebepleri ve işyerindeki riskler
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma uyarı işaretleri
 • Kimyasal ,fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
 • Temizlik ve düzen
 • Yangın olayı ve yangından korunma
 • Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri

Lütfen
Bekleyiniz

Organize medikal osgb whatsapp hattı

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Diğer Sağlık Personeli, İşe Giriş Sağlık Raporları ve tetkikler hakkında danışmak istediğiniz noktalar varsa lütfen hemen whatsapp üzerinden iletişime geçiniz..

HEMEN ARA