Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır

Acil durum eylem planının ne olduğu anlayabilmek için öncelikle acil durum kavramının belirlenmesi gerekmektedir.

Acil durum; işletme çalışanları, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek veya işlerin durmasına, işletme faaliyetlerinin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına neden olabilecek, beklenmeyen şekilde ve istem dışı gelişen olaylardır.

Acil durum eylem planlaması ise; bir kurum, kuruluş veya işletmenin herhangi bir unsurunun olası bir tehlikeyi yaşamasını engellemek, engellenemeyen tehlikeleri zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmek amacıyla hazırlanan, acil durum sırasında hangi personelin hangi görevleri üstleneceğinin önceden belirlendiği yazılı bir plandır.

Acil durum eylem planlaması, insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölümünü beraber geçirdiği işyerleri için hayati önem taşıyan bir konudur. Tüm işverenler; yangın, deprem, tehlikeli madde olayları, sel ve su baskınları, aşırı sıcak veya aşırı soğuk, toplumsal olaylar, sabotaj ve patlama gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti çerçevesinde yapılan acil durum eylem planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek, işletme kaynak ve çalışanları değerlendirilerek hazırlanır. Acil durum eylem planı her olası tehlike durumuna cevap verecek şekilde ve esnek bir yapıda olmalı; planlama, tehlikelerin analizi, planın geliştirilmesi ve planın uygulanması aşamalarını içermelidir.

Acil Durum Eylem Planı hizmetlerimizi özetleyecek olursak;

  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları
  • Meydana gelebilecek acildurumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler yaparak
  • Koruma,kurtarma,söndürme ve ilk yardım konularında işyerinin durumuna göre
  • Çalışanlara eğitim vererek
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak
  • Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan acil durum planı hazırlanır.

Lütfen
Bekleyiniz

Organize medikal osgb whatsapp hattı

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Diğer Sağlık Personeli, İşe Giriş Sağlık Raporları ve tetkikler hakkında danışmak istediğiniz noktalar varsa lütfen hemen whatsapp üzerinden iletişime geçiniz..

HEMEN ARA